Trái Táo Đỏ

Trái Táo Đỏ

46 posts
Trung Quốc – Nhiều Địa Điểm Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải!! (Phần 2)
kinh di

Trung Quốc – Nhiều Địa Điểm Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải!! (Phần 2)

Người này kể lại rằng: “Ngay khi đoàn thám hiểm bước vào thung lũng, một đám sương mù dày đặc vây lấy đoàn người. Người ta ngje thấy những âm thanh rất mơ hồ nhưng lại không rõ là thứ âm thanh gì. Khi màn sương mù tan, âm thanh đó cũng biến mất, cùng đoàn người….”