Giang Thượng Nguyệt Minh

A collection of 21 posts

Review Vạn Tộc Chi Kiếp – ta chính là kiếp nạn của vạn tộc!
Giang Thượng Nguyệt Minh

Review Vạn Tộc Chi Kiếp – ta chính là kiếp nạn của vạn tộc!

Trong mấy trăm chương đầu, Vạn Tộc Chi Kiếp là một bản Harry Potter của Trung Quốc, và đặc biệt hay! Truyện không chỉ có cắm đầu tu luyện, đạt cơ duyên bảo bối và chiến đấu không ngừng, mà còn rất nhiều âm mưu, tính kế, rất nhiều chính trị, nội đấu ngoại đấu,...

Review Cửu Tiêu – một Bạch Tiểu Thuần thứ hai trong tiên hiệp
Giang Thượng Nguyệt Minh

Review Cửu Tiêu – một Bạch Tiểu Thuần thứ hai trong tiên hiệp

Là kiểu người co được giãn được nhưng vẫn có nguyên tắc riêng của mình, tâm kế giảo hoạt nhưng kỳ thực rất có lòng trắc ẩn, Phương Quý dần bước đi trên con đường tu tiên, nhưng tôn chỉ của hắn vẫn là được ăn sung mặc sướng, vợ đẹp con ngoan.